×Rootcodes Yazılım Teknolojileri olarak; vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda müşterilerimize önem veriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini belgelendiriyoruz;

Büyük boyut görüntüle

ISO/IEC 15504 Bilgi teknolojisi – Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme olarak da adlandırılan süreç değerlendirmesi, bilgisayar yazılımı geliştirme süreci ve ilgili iş yönetimi işlevleri için bir dizi teknik standart belgesidir.


Büyük boyut görüntüle

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların güvenlik ihtiyaçlarının açığa çıkması nedeniyle hazırlanmıştır. Dijital dönemde kurumların ticari risklerini gözden geçirmek, denetlemek ve kurumsal kimliklerini koruma amacı taşımaktadır. Sürdürülebilir ticari faaliyetler ve daha verimli iş uygulamaları ISO 27001 standardının ana hedefidir.